سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 14020214/1
تاریخ انتشار: 1402/02/14-08:27:14

بدبینی به محیط کسب‌وکار ایران ادامه دارد...

بدبینی به محیط کسب‌وکار ایران ادامه دارد...

بر اساس گزارش «دیده‌بانی ریسک‌های کسب‌وکار ایران 1402»

بدبینی به محیط کسب‌وکار ایران ادامه دارد
گزارش پژوهشی «دیده‌بانی ریسک‌های کسب‌وکار ایران 1402» به پایش فضای کسب‌وکار از منظر فعالان اقتصادی پرداخته و حاکی از این است که همچنان فعالان اقتصادی نسبت به محیط کسب‌وکار کشور بدبین هستند.

گزارش پژوهشی «دیده‌بانی ریسک‌های کسب‌وکار ایران 1402» با هدف بررسی محیط کسب‌وکار ایران تهیه و منتشر شده است. این گزارش طی سه سال متولی تدوین شده و سعی کرده از نگاه فعالان اقتصادی، به محیط کسب‌وکار و چالش‌هایی که بر آن مترتب است، بنگرد.

طبق این مطالعه، مانند آنچه در سال 1401 شاهد بودیم، کماکان بدبینی نسبت به محیط کسب‌وکار کشور وجود دارد. این گزارش در ادامه گزارش‌های قبلی، ریسک‌ها، روندها، استراتژی‌ها و دیده‌بانی محیط کسب‌وکار ایران 1401 است که با هدف ارتقای فرصت‌ها و کمک به توسعه کسب‌وکارها، تهیه و منتشر می‌شود.

این گزارش به همت مهدی صانعی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد و مشاور کسب‌وکار در حوزه مدیریت منابع انسانی و برنامه‌ریزی و علی داوری، عضو هیات علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران تهیه شده است.

 

متن کامل گزارش «دیده‌بانی ریسک‌های کسب‌وکار ایران 1402» را اینجا بخوانید.

منبع :  
تعداد بازدید: 40

ارسال به:

رویدادها