سنجش نیروی متخصص (سنم)
انالله و انا الیه راجعون فراخوان معرفی واحدهای نمونه صنعتی سال 1403 انتخابات رویکرد بخش خصوصی درباره قوانین و مقررات مخل کسب‌وکار چیست؟ روایت نگران‌کننده ناترازی مکرر انرژی در مشهد؛ کوچ صنایع به عمان‌، قطر و افغانستان معرفی برترین برندهای استان در همایش نشان برتر اعضای هفدهمین دوره هیئت رییسه انجمن مدیران صنایع خراسان مشخص شدند شاخص‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در سال 1402