دریافت فرم تکمیل چک لیست گزارشات اقدامات در جهت مبارزه با کرونا بانک مرکزی درخواست استثناء شدن یک تولیدکننده بزرگ لوازم خانگی برای دریافت وام ۹ هزار میلیاردی را نپذیرفت دست‌اندازهای مهار تورم معرفی سرمایه پذیر جهت مشارکت با سرمایه گذار خارجی (ویژه افغانستان) ناگفته‌های صنعتگران از دشواری‌های تامین مواد اولیه در سال‌های اخیر / کلنجار صنعت با نیازهای اولیه نقشه راه 2 ساله وزارت اقتصاد برای رشد غیرتورمی و رونق تولید تغییر مسیر پیش‏نگر رشد برنامه مدیریت بار صنایع استان خراسان در هفته آخر تیر ماه

تبلیغات