سنجش نیروی متخصص (سنم)

اهداف کلان

اهداف کلان
- كوشش در اجرايي كردن سياست خصوصي سازي و پذيرش رقابت آزاد 
- كمك به ارتقاء سهم و نقش صنعت در اقتصاد ملي 
- كمك به ارتقاء ظرفيت رقابت پذيري صنايع در ارتباط با بازارهاي جهاني 
- افزايش هم افزايي (سينرجي ) اعضاء به منظور بالا رفتن سطح دانش فني ، نوسازي صنايع و انتقال تكنولوژي و بومي كردن آن 
- تلاش در جهت ارتقاء فرهنگ صنعتي 
- كمك به تربيت مديران و كارآفرينان

 

ارسال به:

رویدادها