سنجش نیروی متخصص (سنم)

اهداف انجمن

اهداف انجمن

اعتلاي صنعت و كارآفريني ، صيانت از نهادهاي صنعتي ، تقويت مديريت علمي ، تشويق سرمايه گذاري در صنعت ، گسترش روابط صنعتي با ديگر كشورها و جذب فنآوري مورد نياز در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور از هدف هاي مهم انجمن است . 
وظايف انجمن : 
- شناخت مسائل و مشكلات صنايع كشور و تحليل علمي و منطقي آنها و يافتن راه هاي گذر از تنگناها و ارائه نظرات و پيشنهادها به مسئولان اجرائي 
- فراهم آوردن فرصت ها و امكانات براي مديران صنعت به منظور ايجاد ارتباط و تفاهم با يكديگر از طريق تبادل افكار ، حضور در سمينارها ، كنفرانس ها و كميته هاي كارشناسي انجمن 
- كوشش در تجهيز سرمايه هاي مردمي و هدايت آنها به سوي بخش صنعت و توليد كشور 
- تلاش در شناخت آخرين پديده ها و دستاوردهاي مديريت صنعتي و انطباق آن ها با آداب و سنت هاي ملي و انتقال يافته هاي علمي و تجربي به مديران صنعت 
- كوشش در ارتقاي بهره وري نيروي كار و كارآيي صنعت به منظور افزايش هماهنگ كمي و كيفي توليد 
- كمك به ارتقاي سطح دانش ومهارت مديران و كاركنان صنعت و شناساندن اهميت نقش مديريت صنعتي در جامعه 
- كوشش در جهت اشاعه فرهنگ صنعتي 
- كوشش براي انتقال فناوري ، جذب و بومي كردن و توسعه آن در صنعت كشور 
- كمك به گسترش صادرات صنعتي 
- تلاش در بالا بردن پويايي و ارتقاي ظرفيت و نوآوري در صنايع و معادن و تشويق واحدها براي ايجاد مراكز تحقيق و توسعه 
- بررسي ، مطالعه و تنظيم استراتژي هاي گسترش صنعت و عوامل موثر در توسعه صنعتي 
- همكاري نزديك با مجلس شوراي اسلامي ، دانشگاه ها ،‌ وزارتخانه ها و ديگر سازمان ها و مراجع تصميم گير از طريق ارائه تحقيقات و مطالعات علمي و كاربردي و حضور در جلسات آن 
فعاليت هاي انجمن : پژوهشي ، ارتباطي ، آموزشي و انتشاراتي 
چه كساني مي توانند عضو انجمن شوند ؟‌ 
عضويت در انجمن براي مديران صنعت و معدن به صورت هاي زير امكان پذير است : 
1 - مديران واحدهاي صنعتي كه واحد آنان در چارچوب مقررات قانوني كشور تاسيس شده و مشغول فعاليت است . 
2 – مديران واحدهاي معدني كشت و صنعت و واحدهاي زراعتي ، مرغداري ، دامداري صنعتي و مانند آن كه داراي مجوز لازم از مراجع مربوط باشند . 
3 – تمامي افرادي كه داراي نقش اساسي در تاسيس و يا مسئوليت مستقيم در اداره واحدهاي توليدي هستند . 
4 – مديران شركت هاي خدمات طراحي – مهندسي ، اتحاديه ها ، سنديكاها ،‌شوراها و انجمن هاي صنفي 
استراتژي ها و اهداف انجمن مديران صنايع 
به دنبال دگرگوني عميق اقتصاد جهاني در دو دهه آخر قرن بيستم و جهاني شدن اقتصاد و فروريزي مرزهاي گمركي كه تاثير خود را بر اقتصاد و جامعه ايران بر جاي خواهد گذاشت و نيز به پيروي از تحولات فرهنگي ، اجتماعي و سياسي كشور ، كه خواه ناخواه تغييراتي را بر اقتصاد و صنعت كشور در پي خواهدداشت ، انجمن بر آن شد كه با كسب نظر از تعدادي از اعضاء ، هيات مديره و كارشناسان خود را با اين تحولات هماهنگ سازد . بدين منظور هيات مديره تصميم گرفت در سمينار دو روزه اي در خارج از تهران و به دور از گرفتاريها و مشغله روزانه چشم انداز آينده انجمن را ترسيم نمايد . 
سمينار طي اجلاس دو روزه محورهاي اساسي انجمن را در زمينه ماموريت ها ، ارزش ها ، اهداف و استراتژي ها به شرح زير تدوين و تبيين نمود كه به عنوان مصوبه هيات مديره به كليه شعب و اعضاء‌اعلام مي گردد . هيات مديره با كامل علاقمندي انتظار دارد كارآفرينان عزيز با ارائه ديدگاهها ،‌انتقادات و پيشنهادات انجمن را در تكميل اين مصوبه ياري رسانند .

ارسال به:

رویدادها