سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950206/1
تاریخ انتشار: 1395/02/06

ضرورت اخذ گواهی انطباق (استاندارد) برای صادرات سیمان به قزاقستان

ضرورت اخذ گواهی انطباق (استاندارد) برای صادرات سیمان به قزاقستان

تصویر نامه سفارت جمهوری اسلامی ایران در آستانه

تعداد بازدید: 1544

ارسال به:

اطلاعیه