سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 991129/1
تاریخ انتشار: 1399/11/29

اجرای طرح بهره وری در واحدهای صنعتی

اجرای طرح بهره وری در واحدهای صنعتی

منبع :  
تعداد بازدید: 707

ارسال به:

اطلاعیه