سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950412/1
تاریخ انتشار: 1395/04/12

ابلاغ مصوبه حدود مجازآلایندگی هوا

ابلاغ مصوبه حدود مجازآلایندگی هوا

مصوبه شماره 9505/ت 49065 مورخ 95/01/31 هیئت محترم وزیران در خصوص حدود مجاز استاندارد های خروجی از کارخانجات و کارگاه های صنعتی

دریافت فایل

تعداد بازدید: 1789

ارسال به:

اطلاعیه