سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 950312/1
تاریخ انتشار: 1395/03/12

جایزه ملی مدیریت انرژی

جایزه ملی مدیریت انرژی
انرژی و مصرف آن همواره یكی از موضوعات مهم زندگی بشری بوده است و امروزه از یک طرف صنعتی شدن کشورها و توجه بیشتر به نقش حیاتی انرژی برای جوامع بشری و نقش بسیار تاثیرگذار آن در پیشرفت و توسعه پایدار هر کشور و از طرف دیگر وجود منابع محدود انرژی، دلایلی هستند كه لزوم استفاده بهینه از منابع انرژی جهت رفع نیازهای جامعه انسانی هرروز بیشتر از قبل احساس گردد.
 
در کشور ما به علت وجود منابع و ذخایر بزرگ انرژی بحث مدیریت مصرف انرژی و استفاده بهینه از آن دیرتر از بسیاری كشورها آغاز گردید و این امر در طی سالهای متمادی باعث رشد بی رویه مصرف انرژی و حساسیت كم نزد آحاد جامعه و صاحبان صنایع نسبت به این موضوعات شده است. برخي پیش بینی ها نشان می‌دهد روند مصرفی موجود، تا افق چشم انداز، ایران را از یک کشور صادر کننده انرژی به یک کشور وارد کننده تبدیل خواهد نمود. اكنون كاملا مشخص است كه با توجه به روند افزایشی مصرف انرژی در ایران و همچنین محدود بودن منابع طبیعی و لزوم حرکت در راستای طرح توسعه پایدار و ضرورت حفظ محیط زیست باید تا حد امکان از هدر رفتن و اتلاف انرژی جلوگیری شود. برای دستیابی بدین منظور اجرای راهکارهای بهینه سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف ضرورتی اجتناب ناپذیر است. مصرف بهینه و درست انرژی علاوه بر اینكه باعث صرفه جویی در هزینه خواهد شد، سرمایه های كشور را برای نسل‌های آتی نیزحفظ كرده و زمینه های کاهش آلودگی زیست محیطی را فراهم خواهد آورد.
 
در سالهای اخیر با ابلاغ "سیاستهای کلی اصلاح الگوی مصرف" و "سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی" از سوی رهبر حکیم انقلاب اسلامی و نیز با تصویب "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی" در مجلس شورای اسلامی، زمینه برای برداشتن گامهای اساسی به منظور اصلاح  در روند مصرف انرژی کشور مساعد گشته است. در عین حال باید توجه داشت که استفاده بهینه از منابع انرژی نیازمند بكارگیری رویكردهای مدیریت انرژی و روشهای به روز بهینه‌سازی مصرف آن است. برای نیل به این هدف می بایست ضمن شناخت راهکارهای مناسب برای استفاده بهینه از منابع انرژی گام‌های بزرگ دیگری نیز برداشته شود كه در راس این اقدامات، فرهنگ سازی وایجاد انگیزه برای فعالیت‌های بهینه سازی انرژی قرار دارد.
 
"سازمان مدیریت صنعتی" با درك ضرورت و اهمیت مدیریت انرژی و لزوم فرهنگ سازی، تشویق و ایجاد انگیزه نزد صاحبان صنایع مختلف، با جلب همراهی و همكاری "شرکت بهینه سازی مصرف سوخت"، "سازمان بهره وری انرژی ایران" ، "ستاد بهینه سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری" و "سازمان ملي استاندارد ايران" اقدام به طراحی «جایزه ملی مدیریت انرژی» نموده است.


دریافت بروشور: صفحه یک / صفحه دو

لینک ثبت نام

تعداد بازدید: 2425

ارسال به:

فراخوان و فرمها