سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر: 14020522
تاریخ انتشار: 1402/05/22

شاخص‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در سال 1402

شاخص‌های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی در سال 1402

شروع ثبت نام الکترونیکی صادرکنندگان نمونه ملی

دریافت شاخص های ارزیابی انتخاب صادرکنندگان نمونه ملی  (کلیک کنید)   (کلیک کنید)

تعداد بازدید: 129

ارسال به:

فراخوان و فرمها