سنجش نیروی متخصص (سنم)
کد خبر:
تاریخ انتشار: 1402/12/08-15:57:49

انتخابات

انتخابات

مقام معظم رهبری: مردم از روی فکر رای بدهند


منبع :  
تعداد بازدید: 24

ارسال به:

رویدادها